Κουτί μπύρας στο κεφάλι του Ίβιτς και διακοπή! (pics)

Την στιγμή που οι παίκτες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ εντός αγωνιστικού χώρου... έπαιζαν ξύλο και τα πνεύματα είχαν οξυνθεί το «κερασάκι στην τούρτα» ήρθε από την εξέδρα. Ο Βλάνταν Ίβιτς δέχτηκε ένα κουτί μπύρας κι έπεσε στο έδαφος. Αμέσως δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό τιμ του ΠΑΟΚ κι αποχώρησε για τα αποδυτήρια! Εκεί αφού του τοποθετήθηκε γάζα στο κεφάλι αναχώρησε για το νοσοκομείο!Τι προβλέπεται για το χτύπημα σε Ίβιτς

Το άρθρο 15 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ περιγράφει τις ποινές για ρίψη αντικειμένου σε προπονητή και ενώ δίνει το δικαίωμα στον ρέφερι να διακόψει τον αγώνα.
Τι προβλέπεται για το χτύπημα σε Ίβιτς
Πιο αναλυτικά το σχετικό κομμάτι στο άρθρο 15 για ποινές σε βάρος των ομάδων για επεισόδια κατά τους αγώνες αναφέρει:
 
3. Ρίψεις φωτοβολίδων και αντικειμένων
 
Η ρίψη πάσης φύσεως αντικειμένου στον αγωνιστικό χώρο ή από μία κερκίδα σε άλλη, ιδιαίτερα δε πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, καπνογόνων και οποιουδήποτε εν γένει εύφλεκτου υλικού, πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του αγώνα απαγορεύεται αυστηρά. Εάν, παρά την απαγόρευση, συμβεί, επιφέρει τις ακόλουθες ποινές:
 
Α. Πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη του αγώνα Εάν η ρίψη των (πάσης φύσεως) αντικειμένων πραγματοποιείται πριν την έναρξη ή μετά την λήξη του αγώνα, η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με χρηματική ποινή ύψους από τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000).
 
Β. Στην διάρκεια του αγώνα
α) Η ρίψη αντικειμένων τα οποία κατά την κοινή πείρα δεν είναι πρόσφορα να προκαλέσουν σωματική βλάβη προσώπου που νόμιμα βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, τιμωρείται με χρηματική ποινή από τρεις χιλιάδες (5.000) ευρώ έως δεκαπέντε πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Εάν 
20 παρά ταύτα προκλήθηκε έστω και ελαφρός τραυματισμός προσώπου νόμιμα ευρισκομένου στον αγωνιστικό χώρο, η ρίψη τιμωρείται με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως εικοσιπέντε πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ.
 
β) Η ρίψη αντικειμένων τα οποία κατά την κοινή πείρα είναι πρόσφορα, κατά κανόνα, να προκαλέσουν σωματική βλάβη προσώπου που νόμιμα βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, τιμωρείται με χρηματική ποινή από οκτώ (8.000,00) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, αν δεν επήλθε
σωματική βλάβη. Αν, αντίθετα, επήλθε σωματική βλάβη επιβάλλεται χρηματική ποινή είκοσι (20.000,00) έως τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, όταν ένα αντικείμενο που ριφθεί από έναν θεατή χτυπήσει τον διαιτητή ή ένα από τους βοηθούς διαιτητές ή ένα παίκτη ή
αξιωματούχο ομάδος ο διαιτητής μπορεί να επιτρέψει την συνέχεια του αγώνα ή να διακόψει αυτόν προσωρινά ή οριστικά, ανάλογα με την σοβαρότητα του περιστατικού, σύμφωνα με τον κανόνα 5 των κανόνων παιχνιδιού ( Low of the games).
 
Αν, ωστόσο, από την ρίψη των αντικειμένων της παρούσης παραγράφου επήλθε τραυματισμός ποδοσφαιριστή ή προπονητή ή διαιτητή, τότε επέρχεται οριστική διακοπή του αγώνα και επιβάλλεται σωρευτικά α. χρηματική ποινή από τριάντα (30.000.00) έως πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ και β. ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές από μία (1) έως δύο (2) αγωνιστικές ημέρες.
 
γ) Εάν η ρίψη αντικειμένων αφορά φωτοβολίδα/ες που ρίπτονται με πιστόλι είτε αυτές ρίπτονται με καμπύλη τροχιά είτε σε ευθεία βολή τότε ο διαιτητής διακόπτει προσωρινά τον αγώνα και γίνεται προειδοποίηση από τα μεγάφωνα του γηπέδου, σε βάρος δε της υπαίτιας ομάδας
επιβάλλεται χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Εάν, μετά την επανέναρξη του αγώνα, επαναληφθεί η, κατά τα ως άνω, ρίψη φωτοβολίδας/ων, ο διαιτητής διακόπτει οριστικά τον αγώνα και η υπαίτια ομάδα τιμωρείται
σωρευτικά α. με χρηματική ποινή από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες ευρώ (60.000) και β. με ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές για μια (1) αγωνιστική ημέρα.
 
δ) Εάν από τη ρίψη φωτοβολίδων υπάρξει έστω και ελαφρά σωματική βλάβη προσώπου, νόμιμα ευρισκόμενου στον αγωνιστικό χώρο, τότε ο αγώνας διακόπτεται οριστικά (χωρίς την ανάγκη ύπαρξης προηγούμενης ειδοποίησης) και επιβάλλονται στην υπαίτια ομάδα,
σωρευτικά, οι ακόλουθες ποινές:
 
α. χρηματική ποινή από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και β. ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές από μία (1) έως δύο (2) αγωνιστικές ημέρες.
 
ε) Σε περίπτωση υποτροπής των ως άνω περιπτώσεων α, β, γ, δ και σε επόμενο αγώνα της ομάδας στην ίδια αγωνιστική περίοδο (είτε ο αγώνας είναι για το πρωτάθλημα είτε για το κύπελλο) οι προβλεπόμενες ποινές προσαυξάνονται, κατά 50% οι χρηματικές και η αγωνιστική τιμωρία κατά μία αγωνιστική ημέρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: